Nuffnang

Tuesday, January 8, 2008

Status Caj PTPTN

Saya adalah salah seorang peminjam PTPTN. Salah satu resolusi tahun baru saya adalah untuk mempercepatkan membayar hutang saya. Sebab susah hidup dengan berhutang ini. Jadi, saya nak tahu juga cara untuk cepat melangsaikan hutang. Tapi setelah membaca artikel di bawah ini, saya jadi risau. Saya tak letak artike penuhnya. Saya Cuma letak perkara penting bagi peminjam PTPTN seperti saya perlu tahu.

Dipetik daripada Harian Metro, 30 Disember 2007.
Oleh Zaharuddin Abd Rahman

Kita semua mengetahui dengan jelas bahwa PTPTN mengunakan akad pinajamn kepada pelajar. Ia sangat jelas termaktub di dalam laman web PTPTN. ( http://www.PTPTN.gov.my/web/guest/anjung)

Keputusan persidangan ulama antarbangsa di bawah Badan Kewangan & Perakaunan Islam Antarbangsa (AAOIFI) menyatakan bahawa semua faedah atau lebihan daripada jumlah yang diberi pinjam yang telah dipersetujui atau diisyaratkan di dalam kontrak atau akad pinjaman dibuat diawal kontrak atau dikenakan ketika kelewatan pembayarn balik pinjaman sama ada dalam bentuk wang, barangan dan apa-apa manafaat dalah dilarang sama sekali dan ia adalah RIBA (http://www.aaoifi.com)

Bagaimanapun dalam hal kos perkhidmatan, Majlis Syariah AAOIFI dan Hasil Kesatuan Fiqh Islam Sedunia dalam sidangnya yang ketiga pada 1986 berpendapat DIBENARKAN untuk mengenakan kos perkhidmatan dengan syarat ia adalah KOS SEBENAR.

Majlis Penasihat Syariah Dunia di AAOIFI menyebut “it is not permitted to link the charge to the amount withdrawn (given),” (tidak dibenarkan untuk mengaitkan caj kepada jumlah yang diberikan,” (Shariah standard, no 10/3/2/, hlm 338).

Ini kerana persatuan yang dikaitkan dengan jumlah pinjaman ini menyebabkan kos pengurusan yang pada asalnya adalah sama (kerana menggunakan alatan dan system yang sama), menjadi berubah mengikut jumlah pinjaman ynag diberi.

Resolusi mereka juga menyebut adalah HARAM untuk mengenakan kos yang lebih daripada kos sebenar, justeru ulama di persidanagn tadi mewasiatkan supaya cara untuk mengira dibuat tepat dan sebaiknya.

Selain itu keputusan mereka juga menyebut kos tidak langsung seperti gaji pekerja, sewaan tempat dan tanggungan lain-lain sesebuah institusi itu tidak boleh dimasukkan di dalam kos pengurusan sebenar bagi sesebuah pinjaman.

Malangnya, cara caj perkhidamatan yang dapat dilihat di PTPTN tidak menepati cara yang digariskan oelh majlis ulama dunia ini.

Selain itu fakta terpenting untuk difahami juga adalah riba tidak mengira sama ada dicaj di awal perkhidmatan atau selepas perkhidmatan diberikan. Ia adalah sama saja selagi mana caj dan kiraan sedemikian diletakkan di dalam akad dan kontrak pinjaman,

CARA KIRAAN

Hasilnya, perlu kita fahami bahawa sebarang kos perkhidmatan dan pengurusan yang diletakkan seperti 3 peratus daripada jumlah pinjaman berbaki setiap bulan dengan hujah ia adalah kos pengurusan yang halal dan sebenar, sukar untuk diiktiraf oleh mereka yang benar-benar faham isu kewangan dan syariah.

Malah formula kiraan caj perkhidmatan ini juga bersifat ‘reducing balanace’ dan ‘monthly rest’. Formulanya kiraan caj perkhidmatan seperti berikut (http://www.ptptn.gov.my/c/portal/layout?p_1_id=PUB.1.150)

Kos pentadbiran bulanan = 3 peratus × baki jumlah semasa × 1/12

Cara kiraan ini adalah hampir serupa dengan kiraan pinjaman riba dalam pinjaman perumahan di bank konvensional, bezanya ia lebih murah daripada kadar riba bank konvensional yang bersifat komersial itu.

Sebutan mudahnya, setiap bulan sejumlah riba akan diambil daripada peminjam berdasarkan baki ‘outstanding balance’ dalam bulan bekernaan.

Contohnya:

Jumlah Pinjaman Pelajaran : RM19,500 ( pinajaman aliran sastera di IPTA untuk tiga tahun ) p/s saya RM26,000 !!!! L

tempoh bayaran semula 120 bulan ( sebagaimana ditetapkan)

Caj perkhidmatan : 3 peratus = jumlah keseluruhan utnuk 120 bulan = RM3821.38

Saya:
Maksudnya, selagi mana peminjam tak mula membayar hutangnya, maka hutangnya akan bertambah . caj perkhidmatan + caj perkhidmatan …..
Apa nak buat ye?

0 comments: